Aprendre

Aprendre

AssistanceEl CIP és una estructura professional adherent a la Federació Francesa d’Estudi i d’Esport submarí FFESSM),reconegut per la CMAS(Confederació Mundial d’Activitats Subaquàtiques).

Trobareu al CIP fórmules diferents per aprendre al seu propi ritme :
- Cursos collectivos
- Cursos individuals

Tota preparació de diploma requereix el material federal obligatori : Permis / targeta CMAS / carnet d’Immersió / Passaport. 70 €uros el paquet
Presentació d’un certificat mèdic de menys de tres mesos, |concedit per un metge de l’esport...
Per més àmplia informació : www.ffessm.fr


Nivell 1 CMAS1* - PE 20m

Vidage de masque

Primer nivell de submarinista : pot cabussar-se amb un instructor dins la zona dels 20 metres

Requisitis : 14 anys mínim Autorització parental per als menors

Cursos collectius : 405 €uros equipement inclòs
5 sessions pràtiques, 1 curs de téoria, durant el matí i la tarda, que comença al dilluns i finalitza el dijous, després de la prova escrita.
Dates : 27 juny - 1 setembre (4 persones).

Cursos individuals : 545 €uros equipement inclòs
Limitat a un màxim de 2 persones. Pedagogia apropiada al seu nivell. 6 sessionspratics + 1 curs de teoria. Possible en dos caps de setmana.
Dates : De maig a final de setembre.


NIVELL 2 CMAS 2* - PA 20m

Formació a l’autonomia en immersió que permet als titulars cabussar-se entre ells, dins la zona dels 20 metres i, fins a 40 m acompanyats per un monitor.

Requisits : 16 anys mínim, 20 immersions després del Nivell 1.

Cursos collectius : 2 setmanas, 490 €uros fora de lloguer de material.
- En 10 sessions + 5 cursos teòrics, els matins de dilluns a dissabte.

Cursos individuals : 590 €uros fora de lloguer de material
limitat a un màxim de 2 persones. Pedagogia adaptada al seu nivell ajuntant qualitat i rapidesa.
- 10 immersions, sessions de superfície i 4 cursos teòrics.
- Dates : de maig al final de setembre.